Nezařazené

Kde je možné při výletech do CHKO Brdy zaparkovat

Vedle minimální zastavěnosti a tím unikátního krajinného rázu Chráněné krajinné oblasti Brdy je další hlavní hodnotou fakt, že většina území je protkána hustou sítí lesních účelových komunikací. Na ně není možno vjíždět motorovými vozidly a tak jsou rájem pro pěší i cyklisty.

Sdílejte: