Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Historie Podbrdského muzea

Podbrdské muzeum se nachází kousek od náměstí v Rožmitále pod Třemšínem. Stačí, když půjdete od knihovny doprava a dostanete se ke komplexu budov, které tvoří muzeum. Krásné nádvoří a parkoviště, které k muzeu patří, slouží i k různorodým akcím jako jsou veletrhy nebo koncerty pořádané muzeum. Nicméně tuto podobu nemělo muzeum vždy, až v roce 2010 se přestěhovalo na toto místo. Avšak je třeba říct, že s přestěhováním získalo naprosto jinou podobu, expozice se rozšířily a doladily a muzeum jako celek nyní nabízí zábavu pro celou rodinu na celý den (případně dny, pokud Vás historie baví a chcete se dozvědět všechno).

Původní Podbrdské muzeum

Původní Podbrdské muzeum se nacházelo v budově Základní umělecké školy J.J. Ryby a označovalo se jako Brdský památník. Dominantou muzea býval chrám sv. Víta ze stébel žitné slámy v měřítku 1:60, který se je k vidění i v novém muzeu. Včetně toho v byla a je v muzeu největší sbírka vyřezávaných erbů v Čechách a k muzeu stále patří jedna z největších soukromých historických sbírek vozidel značky Aero na světě.

Historie komplexu muzea

Více než před 630 lety stával na tomto místě mlýn – alespoň dle dochovaných písemných pramenů. Tento mlýn nesl název Podbranský mlýn a měl dvě vodní kola. V období renesance měl mlýn čtyři kola. Ve vlastnictví mělo mlýn postupem let více držitelů, nicméně rod Báců mlýn užíval téměř 200 let. Ti měli let do roku 1883, kdy jej pak do držení dostal Bohumil Pitter a následně Bohumil Sloup. V roce 1912 mlýn vyhořel.

Po rozsáhlém požáru nebyl mlýn obnoven. Naopak zde působila firma Ferrum, jenž se zabývala železářským průmyslem. Místo kol zde byla Francisova turbína a podnik disponoval kovoobráběcími strojí. Za první světové války se zde vyráběli cvočky, granáty a obráběla se pouzdra dělových nábojů. Koncem první světové války se firma rozpadla a arcibiskupství objekt prodalo.

Po firmě Ferum se zde otevřela firma Roko, kterou si zde založil V. Tomášek a Ing. Kašpárek. Rožmitálské kovozávody se soustředily na produkci třífázových elektromotorů a elektrických svařovacích strojů. Činnost firmy byla zastavena v roce 1935.

Provoz převzali synové majitelů a otevřeli si zde Kovoprůmyslové závody, jenž do roku 1943 vyráběli kovový nábytek a vzduchotechniku. Za druhé světové války byl podnik opět nucen podílet se na výrobě generátorů a dřevoplynu pro nákladní a osobní automobily.

Po válce přesel podnik pod n. p. Agrostroj Prostějov a výrobní program se rozšířil o další produkty. Postupem let se k budově přikoupila i sousední budova, kde se nacházela obrobna, dále se sem přemístil provoz Chodských pil a slévárny. Provoz pod Agrostrojem zůstal až do roku 2000, kdy byl komplex budov prodán městu Rožmitál pod Třemšínem.

Nynější podoba muzea

Muzeum v tomto komplexu budov sídlí od roku 2010. Zajímavostí je, že „airovky“ jsou na svém místě již od roku 2003. Na plánování koncepcí expozic se podílelo mnoho odborníků. Obsah expozice Pánů z Rožmitálu byl pod panem Bohumilem Vurmem, expozici Jakuba Jana Ryby sestavovala slečna Ivana Hoyerová. Expozici Jak se žilo na Podbrdsku sestavovali bývalí a současní pracovníci muzea jako je Hana Křepelková, Marie Kabátníková, Rudolf a Jana Šimkovi.

Zahájení sezóny v roce 2024

Rádi bychom Vás tímto pozvali na Swingovou kavárnu s FOR EVERGREENS, která zahájí výstavu a muzejní sezónu v roce 2024. Přijďte společně s dalšími lidmi 2. března 2024 zahájit další sezónu od 19:00 hod. Vstupné je 150 Kč.