Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hornické muzeum Příbram

Věděli jste, že město Příbram bývalo významným hornickým místem? Dodnes tam najdeme spoustu pozůstatků po dolech včetně otevřeného hornického muzea, které se o malý zlomek dolu stará a zpřístupňuje jej veřejnosti. Díky tomu si můžeme připomenout, co vše práce v dolech obnášela a zejména se podívat do míst, kam by se nikomu nechtělo denně chodit do práce.

Historie hornictví na Příbramsku

S dobýváním vzácných kovů na Příbramsku začali nejspíše staří Keltové. Tehdy se drahé kovy dle Pamětního spisu získávaly rýžováním na potoce Litavka a jednalo se zejména o zlato. Nejstarší zmínka o těžbě stříbrné rudy se datuje do 13. století a železné rudy dokonce do 11. století. Na Příbramsku se v průběhu času těžila hlavně ruda, a to na Březových Horách a v Bohutíně. Úpadek těžby byl zaznamenán mezi 16. a 17. stoletím, a naopak rozkvět se datuje do 19. století. V tomto století bylo vytěženo oko 1,5 tis. tun stříbra a 1,6 tis. tun olova. Na Březových Horách byla těžba ukončena v roce 1978.

Pokud Vás zajímá historie hornictví na Příbramsku, můžete se o ni více dozvědět v knize Hornická Příbram: V proměnách času od Josefa Fryše.

Areál Hornického muzea

Prvním prohlídkovým areálem je Ševčinský důl, který začíná objektem bývalých sypů a nabízí několik expozic umístěných v historických provozních a správních objektech. Jedná se například o expozici tradičních řemesel a průmyslu na Příbramsku, Hornické a hutnické stavby Příbramska na historických fotografiích nebo dějiny příbramského hornictví. Šachetní věž z roku 1879 je další nutnou zastávkou, protože tato věž byla díky své architektonické a historické hodnotě navržena do seznamu technických památek UNESCO. Z Ševčinské věže, která má 27 metrů, je krásný výhled do okolí. Další zajímavou expozicí je Mezinárodní význam břehorského rudního revíru a život na Březových Horách v 19. století, jež se nachází v Ševšinském dolu.

Dále je možné navštívit prohlídkový areál Důl Anna, ve kterém je k dispozici expozice věnovaná hutnictví a úpravnictví. Včetně toho se můžete projet důlním vláčkem v Prokopské štole, která má 260 metrů a směřuje k nejhlubší šachtě březohorského revíru (a patřící k jedné z nejhlubších šachet ve střední Evropě). Důl Anna se dále může chlubit jedním z nejvzácnějších exponátů, kterým je parní těžní stroj Breitfeld & Daněk z roku 1914.

Posledním prohlídkovým areálem je Důl Vojtěch. Tento důl je technickou památkou architektury z roku 1870, ve které se nachází výstava výstavu věnovanou prvenství tohoto dolu v dosažení 1000 metrů svislé hloubky v březohorské jámě.

V Hornickém muzeu je toho k vidění doopravdy spousty, proto doporučujeme si na tento výlet vyhradit celé odpoledne a plně si užít všechny expozice, které jsou zde k dispozici.

Otevírací doba

Otevírací doba v měsících září a říjen je od úterý do neděle od 9 do 17 hod, od listopadu do prosince je otvírací doba pouze do 16 hod. Aktuální informace naleznete na webových stránkách Hornického muzea.