Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vánoce & Jakub Jan Ryba

O České mši vánoční jste zajisté slyšeli. Na Vánoce zní v kostelech po celé republice a je spojována se zvěstováním Ježíše Krista. Rožmitál pod Třemšínem je úzce spjat s Rybovým životem a pokud jej navštívíte, doporučujeme si udělat procházku po Rybových stopách. Více se o Rybovi dozvíte například v našem Podbrdském muzeu, jenž mu věnuje celé jedno patro a jeho život je chronologicky sestaven od jeho narození po jeho smrt. Až budete procházet expozicí, zkuste si všimnout barev zdí – expozice dbá na detaily a s barvami je spjaté i Rybovo životní rozpoložení.

Česká mše vánoční

Českou mši vánoční můžete znát pod jejím oficiálním názvem Hej, mistře nebo pod lidovým označením Rybovka. Jejím autorem je právě Jakub Jan Ryba, rodák z Rožmitálu. Ryba je nejen skladatelem mše, ale také autorem jejího textu. Mše je česky psanou církevní skladbou pojednávající o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám. Rybovka vznikla v roce 1796 a pomocí opisů se rozšířila po celé české zemi. Již od počátku vznikalo mnoho úprav ve změnách textu, instrumentace, ale i melodie. Současně hraná verze je sestavena podle dochovaných opisů různých podob, jelikož originál se nedochoval.

Mše má celkem 9 částí:

  • Kyrie
  • Gloria
  • Graduale
  • Credo
  • Offertorium
  • Sanctus
  • Benedictus
  • Agnus
  • Závěr

Zde si ji můžete poslechnout pro zpříjemnění vánočních dní!

Jakub Jan Ryba

Rybův odkaz v Rožmitále je spojen nejen s jeho hudbou, ale zejména i jeho učitelskou praxí. Do Rožmitálu přišel až koncem roku 1787, kdy se zde uvolnilo místo učitele a Ryba se stal provizorním učitelem. Přišel sem po morové epidemii, jenž měla následky nejen na lidských životech. Hlavní obživou lidí zde bylo pastevectví, cvočkařství a pěstování obilí. I přes žalostný stav školy dbal Ryba na to, aby děti chodily do školy pravidelně a hlavně rády. Včetně toho zde Ryba založil knihovnu a založil i nedělní školu pro dospívající mládež.

Společnost Jakuba Jana Ryby

Rožmitálský historik Jindřich Hásek založil v roce 1990 Společnost Jakuba Jana Ryby, jejímž cílem je „popularizovat dílo tohoto vynikajícího českého učitele, hudebního skladatele a národního buditele.“ V nynější době Rybův odkaz studuje a udržuje rodina Hoyerových, která se tím zabývá už po tři generace.